Allmän Tandvård

Allmäntandvården är grunden i de flesta tandläkarmottagningars verksamhet, så även i vår. Till allmäntandvården hör det man vanligen kanske förknippar med ett tandläkarbesök; undersökning, behandling av plack, rotfyllning mm.

”Miljön i munnen kan förändras snabbt och de förutsättningar dina tänder har idag är det inte säkert att de har om ett år”

En viktig del av allmäntandvården är den förebyggande verksamheten. Vill du att dina tänder ska fortsätta vara starka även när du når hög ålder bör du besöka tandläkaren regelbundet. Miljön i munnen kan förändras snabbt och de förutsättningar dina tänder har idag är det inte säkert att de har om ett år. Ett besök per år är därför ett vanligt intervall för tandläkarbesök. Men har man en god munhälsa och är bra på att sköta sina tänder kan det räcka med ett besök vartannat år.

Regelbundna undersökningar

De flesta av våra patienter kommer hit för en rutinmässig undersökning hos en tandläkare eller en tandhygienist. Att regelbundet låta undersöka sina tänder av kunniga yrkespersoner är grunden för starka och friska tänder.

tandläkare och patient

Vår personal har bred erfarenhet av allmäntandvård och håller sig ständigt uppdaterade om det senaste inom forskning och framsteg vad gäller tandvård. Vi ser dina tänders styrkor och svagheter och kan ge dig råd om hur du bäst bibehåller en god munhygien och starka tänder som håller även när du blir äldre.

 

Du ska inte behöva stå i kö när du behöver en tandläkare akut!