Implantat

För den som av olika anledningar förlorat en tand känns det oftast viktigt att så snart sm möjligt göra någonting åt det. Att sakna en eller flera tänder kan kännas stigmatiserande och innebära att man drar sig undan sociala sammanhang. För att ersätta en tand är ett tandimplantat den bästa och mest hållbara lösningen.

”Ett tandimplantat kan bara med yttersta svårighet till utseendet skiljas från en riktig tand och den nya tanden sitter livet ut”

Ett tandimplantat består av en konstgjord tandrot av titan som skruvas fast i käkbenet. Titan är ett biokompatibelt material som växer fast med tandvävnaden och resultatet blir att den nya roten sitter lika hårt som en vanlig tandrot. I den konstgjorda roten skruvas sedan en ny, konstgjord tand fast. Ett tandimplantat kan bara med yttersta svårighet till utseendet skiljas från en riktig tand och den nya tanden sitter livet ut.

Hur det går till?

Ett tandimplantat kräver noggrann förberedelse och när du kommer till oss första gången gör vi först en grundlig undersökning av din tandhälsa. Det krävs att tandköttet och käkbenet runt den nya tanden är i gott skick för att man ska kunna fästa ett tandimplantat.

tandimplantat

Vid nästa besök fästs titanskruven i käkbenet. Detta sker under lokalbedövning och medför ingen direkt smärta, men det kan kännas lite ömt efteråt. Implantatet måste sedan växa fast och käkbenet måste läka innan den nya tanden sätts fast. Detta tar några månader. Därefter kan en ny specialtillverkad och anpassad tand fästas i titanroten.

Du ska inte behöva stå i kö när du behöver en tandläkare akut!