Om oss

Välkommen!

Vi har en toppmodern ny klinik i norra Stockholm där vi erbjuder högkvalitativ tandvård, inklusive traditionell tandvård, estetisk tandvård, olika former av specialisttandvård samt akut tandvård.

Samtliga våra tandläkare är svenskutbildade, vi är anslutna till Privattandläkarna och Sveriges Tandläkarförbund och du har såklart rätt att utnyttja ditt statliga tandvårdsbidrag hos oss.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Om du skulle ha svårt att betala din akuttandvård direkt så kan det vara bra att veta att du kan få betala på faktura samt har möjlighet att få ett räntefritt lån via Resurs Bank. Vi vill att bra tandvård ska vara för alla!

Vilken lösning passar bäst för dig? 

I samband med olyckor så kan tänderna behöva ersättas. Vi erbjuder olika lösningar för dig som patient. Alla alternativ presenteras sakligt och där för- respektive nackdelar samt pris kommer att sammanställas. Även framtida skötsel och allmänna tankar kommer att delges dig.

Vi rekommenderar den lösning vi tycker passar bäst och detta utifrån dina fysiska förutsättningar. Till syvende och sist så är det emellertid du som väljer. Skulle du exempelvis vilja ha tandproteser snarare än exempelvis ett tandimplantat så står det dig fritt att välja. Som tandläkare är det viktigt för oss att ge dig så saklig och korrekt information om alla alternativ som finns tillgängliga: men du som patient har alltid det sista ordet. 

Vi erbjuder tandvård av hög kvalitet, inklusive akut tandvård!