Kirurgi | Protetik

Vi kan erbjuda hjälp inom alla slags oral kirurgi och tandprotetik. Oral kirurgi, som även kallas käkkirurgi eller tandkirurgi, är ett specialområde inom tandvården och utförs av en särskilt utbildad käkkirurg. En käkkirurg får förutom att utföra kirurgiska ingrepp även förskriva läkemedel.

”En käkkirurg kan operera bort illa sittande visdomständer eller rotrester som inte kan dras ut på vanligt sätt, eller sätta fast tandimplantat”

En käkkirurg kan operera bort illa sittande visdomständer eller rotrester som inte kan dras ut på vanligt sätt, eller sätta fast tandimplantat. Andra exempel på vad en käkkirurg kan göra är att behandla käkbensfrakturer och gomspalt, eller operera käkbenet vid tandreglering.

Tandprotetik

Med tandprotetik menas att man ersätter eller förstärker befintliga eller saknade tänder med implantat, broar, eller löstagbara proteser. För att veta vilken sorts tandersättning som passar dig gör vi först en grundlig undersökning av dina tänder. Om det är någon enstaka tand som saknas eller behöver dras ut kan det vara bäst med ett tandimplantat.

tandprotes

Om flera tänder i en käke eller till och med hela tandraden behöver ersättas, är det antagligen bäst att tillverka tandproteser. Man kan ha löstagbara tandproteser, löständer, både i över- och underkäken. Ett alternativ till tandproteser är en brygga, där de nya tänderna fästs i omkringliggande tänder. En sådan brygga sitter oftast bättre än en tandprotes, men förutsätter att man har friska tänder kvar i käken.

Du ska inte behöva stå i kö när du behöver en tandläkare akut!