Olycksfall i hemmet – välj rätt försäkring

Vilken försäkring skyddar bäst mot olycksfall i hemmet?

Om du råkar ut för en olycka som ger bestående ärr eller skador kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk kompensation. Många tror att hemförsäkringen även täcker olyckor och sjukdom men det är inte så i de flesta fall. I hemförsäkringen brukar en reseförsäkring ingå, men försäkring för olycka eller sjukdom får man teckna separat. En olycksfallsförsäkring kan göra att du får råd med en annan typ av rehabilitering eller hjälp som gör det lättare för dig att komma tillbaka till hur tillvaron såg ut innan olyckan. Sjukdomsförsäkring fungerar som en inkomstgaranti vid längre sjukskrivning. Hur skall man egentligen tänka för att välja försäkring?

Att tänka på innan du tecknar en försäkring

  • Dubbla försäkringar. För att inte teckna onödiga och dubbla försäkringar så måste du först kolla vilken typ av försäkring du verkligen behöver. Många människor har en olycksfallsförsäkring eller sjukdomsförsäkring genom sitt arbete, sitt fackföreningsmedlemskap eller genom sin partners arbete.

  • Ålder. Om du är äldre är det bra att teckna en olycksfallsförsäkring och sjukdomsförsäkring som gäller livet ut så du inte måste göra om hela processen när du fyller 65 år. Om du har svårt att hitta en olycksfallsförsäkring för att du är äldre kan du istället teckna en seniorförsäkring.

  • Budget. Fundera över hur mycket du har råd att betala varje månad för en försäkring. Vanligtvis så styrs summan som man betalar in hur mycket man får ut ifall något skulle hända.

  • Livsstil. Om du har en livsstil där du deltar i riskfyllda aktiviteter såsom bergsklättring eller bungyjump så är det inte säkert att de skador som du drar på dig genom dom täcks av din olycksfallsförsäkring eller sjukdomsförsäkring. Detsamma gäller ifall du är elitidrottare.

Skillnad mellan olycksfallsförsäkring och sjukdomsförsäkring

En sjukdomsförsäkring täcker de inkomstbortfall som kan bli ifall du blir långvarigt sjukskriven. För att teckna en sjukförsäkring behöver du vara helt frisk, ibland måste du fylla i en hälsodeklaration eller ett friskhetsintyg från en läkare. Olycksfallsförsäkring betalas ofta ut som ett engångsbelopp, sjukförsäkringsersättning betalas ut under den tiden som du är sjuk men det finns oftast begränsningar för hur länge du kan få ersättning.

Det är en viss karenstid innan du kan börja få ersättning från din sjukdomsförsäkring, vanligtvis skall du varit sjukskriven i mer än 3 månader. Om din sjukdom beror på psykiska besvär kan karenstiden vara längre, 1 år är inte ovanligt. Summan som du får baseras delvis på hur mycket som du tjänat innan du blev sjuk. Det beloppet som du får från din olycksfallsförsäkring beror dels på din premie men också på hur stor skadan är, om den är missprydande eller gör det svårt för dig att röra dig, se eller höra.

Välkommen att kontakta oss så ordnar vi en tid så snart som möjligt!
8 Nov 2021