Spricka i tanden - Så får du hjälp

Vad ska man göra när man fått en spricka i tanden?

En spricka i tanden kan uppstå på flera sätt. Det är ovanligt att en spricka uppstår i en tand som inte tidigare behandlats, men det händer. Oftast uppkommer sprickbildningar i en tand som tidigare lagats med en amalgamfyllning.

”Det är vanligast att sprickor uppstår i kindtänder och orsaken till att sprickor uppstår varierar”

Men det kan också bero på långvarig överbelastning, till exempel genom tandgnissling eller ojämnt tuggande av mat, eller genom ett slag mot tanden. Det är vanligast att sprickor uppstår i kindtänder.

Behöver oftast inte dras ut

Oftast kan man åtgärda en sprucken tand utan att dra ut den. Det man oftast gör är att sätta en porslinskrona över tanden. En porslinskrona fungerar som ett hölje över den skadade tanden och ersätter den synliga delen av den. Samtidigt hjälper den till att fixera tanden.

spricka i tanden illustration

Om sprickan löper vertikalt långt ner i tandroten kan vi vara tvungna att dra ut tanden, eftersom en porslinskrona inte är tillräckligt för att fixera den. Löper sprickan genom pulpan, tandnerven, behöver en rotfyllning göras. Vi gör då en rotfyllning, dvs vi avlägsnar pulpan och fyller roten med ett speciellt fyllningsmaterial, varpå en krona sätts på tanden.

Symptom på tandsprickor

Ibland känns inte en spricka i tanden alls, utan upptäcks på en rutinkontroll hos tandläkaren. Ibland känns smärtan men misstas för smärta i en annan tand som man tidigare haft problem med. Har man haft långvariga ilningar som inte går över och dessutom har äldre amalgamfyllningar kan det finnas anledning att misstänka att en spricka uppstått i tanden. Man bör då snarast möjligt vända sig till en akuttandläkare för att se hur den bör åtgärdas.

Hur vi behandlar en sprucken tand

Om en sprucken tand behöver tas bort eller inte är beroende av hur stor skadan är. En spricka som uppstått till följd av trauma, våld mot tanden, kan vara svår att behandla eftersom slaget även kan ha påverkat och skadat tandvävnaden. I vissa fall gör vi bedömningen att det är bättre att ta bort tanden än att försöka laga den. Har du skadat tanden i en olycka eller utsatts för våld mot tanden ska du alltid kontakta en akuttandläkare så snart du kan.

Har du många lagningar med amalgam eller gnisslar tänder och dessutom återkommande lider av ömmande eller ilande tänder har du antagligen drabbats av en spricka i tanden. En spricka i tanden kan orsaka svår smärta men vi kommer alltid att i första hand försöka åtgärda problemet med tanden på plats än att försöka dra ut den. Anledningen är att tar man bort en tand överförs belastningen på andra tänder som i sin tur riskerar att spricka.

Boka tandläkare akut

Hos oss får du alltid snabb hjälp inom högst ett dygn. Har du smärtor i tänderna kan du boka en akuttid antingen via telefon eller mail. På vår hemsida ser du vilka lediga tider som finns och kan i lugn o ro välja en tid som passar dig. Det är viktigt att du omedelbart hör av dig om du har ont i en tand så att vi kan hjälpa dig så snabbt som möjligt!

Välkommen att kontakta oss så ordnar vi en tid så snart som möjligt!
8 Dec 2021