Tandskador vid ungdomsidrott

Tandskador vid ungdomsidrott är långt ifrån ovanliga. Detta är framförallt synligt i idrotter där klubbor används, men syns inom egentligen alla typer av fysiska idrotter.

Vanliga tandskador

Det vanligaste traumat är subluxation eller okomplicerad emalj-dentinfraktur och där åldern på den drabbade varierar mellan 6-18 år. Att som ung drabbas av en tandskada kan föra med sig men - både fysiska och rent psykiska. Därför är det också viktigt att, i den mån det är möjligt, försöka förhindra att tandskador vid ungdomsidrott inträffar.

Sport och idrottande har på det stora hela bara positiva effekter - både för den enskilde individen och för folkhälsan i stort. Våra kroppar är gjorda för rörelse och genom att vi rör på oss, motionerar och tränar så bygger vi upp muskler och stärker det egna immunförsvaret. Detta samtidigt som vi också ges en chans att tävla, möta nya vänner och ha roligt tillsammans med andra.

Baksidan av idrottande handlar om skador. Man tar risker inom nästan alla idrotter och ser man till de sporter som erbjuder en fysisk kontakt - fotboll, hockey, handboll, basket, innebandy och så vidare - så ökar också riskerna i att göra sig illa. Det kan då handla om att skada knän, axlar, fötter eller andra kroppsdelar - men även sina tänder.

Att drabbas av ett trauma på en tand kan skapa stora problem. Dels sett till att tanden i fråga måste behandlas av en tandläkare och att det kan handla om upprepade behandlingar, men dels också sett till att man - i synnerhet som ungdom - kan bli rädd, tappa sugen och sluta med idrotten ifråga.

Snabb behandling nyckeln vid tandskador

Vid akuta tandskador i samband med idrottande så är snabb behandling det viktigaste. Ju snabbare man kommer i kontakt med en akuttandläkare, desto bättre chans har man att rädda den skadade tanden. Idag så erbjuder fler och fler tandläkarmottagningar speciella tider som avsatts för akuta problem. Det är bra och det är något som gör skillnad: genom en akuttid så går man före den ordinarie kön och kan snabbt - av en akuttandläkare - bli behandlad.

Vägen dit är också viktigt. Slår man av - eller ut - en tand så är det viktigt att agera rätt. Att lägga tanden i blöt är extremt viktigt och där kan man verkligen göra skillnad. Här kan det emellertid det svåra vara att tänka rationellt: man är ofta i chock och har svårt att hantera situationen. Där kan därför exempelvis ledare och tränare vara de som gör skillnad. Att lokalisera tanden, ta upp den - utan att röra roten - och placera den i ett glas vatten innan man åker till tandläkaren ger bättre odds att den drabbade ska kunna få behålla sin tand.

Tandskydd - så ska du tänka

Att förebygga tandskador i samband med ungdomsidrottande är svårt. Stridens hetta, slumpens skördar i kombination med att barn och unga dels tränar sin motorik och dels befinner sig i en lärofas gör att olyckor kan inträffa och att de ofta gör det mer frekvent än vid motsvarande idrottande i vuxen ålder. Skydd är därför viktigt. Inom exempelvis ishockey så är det obligatorisk att bära galler för att skydda ansiktet - och tänderna - för barn och ungdomar. Inom andra idrotter finns inte samma krav. Däremot finns andra skydd att använda och ett tandskydd är ett exempel på ett av de bästa.

Som förälder så bör man erbjuda sitt barn ett tandskydd och detta oavsett om barnet spelar innebandy, handboll, fotboll eller någon annan kontaktsport. Tandskyddet ska provas ut hos en tandläkare och anpassas mot barnets bett och tänder. Dels så skyddar detta mot mindre smällar och dels så ger det också - vid hårdare trauman - en enklare behandling för tandläkaren. En tand går sönder på ett, så att säga, bättre sätt om det finns ett tandskydd. Visst, det kanske är ovant för barnet att ha ett tandskydd inne i samband med att man idrottar. Men, det handlar om en vanesak. Tandskyddet gör skillnad!


Liknande artiklar

Akut rotfyllning | Akut tandvård

Akut tandvärk | Produkterna som lindrar smärtan

 

Välkommen att kontakta oss idag!
24 Jul 2021