Akut rotfyllning | Akut tandvård

Vid långt gången pulpit, bakterieangrepp på tandnerven, kan det vara nödvändigt med en akut rotfyllning för att tanden överhuvudtaget ska kunna räddas

Rotfyllning är ett ord som får många att skruva oroat på sig. Det förknippas med timmar av smärta och obehag. Begreppet ”roligt som en rotfyllning” brukar användas om företeelser man allra helst vill slippa. Och visst, en rotfyllning kanske inte direkt är en form av nöje, men det är inte heller så obehagligt som det utmålas, i alla fall inte nuförtiden. Faktum är att en rotfyllning inte gör särskilt ont. Lokalbedövningen är effektiv och om inte tanden är kraftigt inflammerad känns det knappt någonting att göra en rotfyllning.

En rotfyllning blir nödvändig när bakterier tagit sig hela vägen in i tanden och angripit pulpan. Bakterierna sitter djup ner i tändernas rotkanaler där immunförsvaret inte kan komma åt den.

Ofta åtföljs denna process av kraftig smärta i tanden, och patienten kommer självmant in till tandläkaren och undrar vad som står på.

akut rotfyllning

Men ett bakterieangrepp kan också vara smärtfritt och upptäckas vid en rutinundersökning. Vid långt gången pulpit, eller bakterieangrepp på tandnerven, kan det vara nödvändigt med en akut rotfyllning, för att tanden överhuvudtaget ska kunna räddas.

Vad gör man vid en akut rotfyllning?

En rotfyllning innebär att tandens rotkanaler rensas noggrant från bakterier. Detta är olika komplicerat beroende på var i munnen tanden sitter och hur komplicerat tandens rotsystem är. Tandläkaren använder filar för att göra rent och det kan i vissa fall vara svårt att komma åt att göra rent överallt. Till stor del handlar det om erfarenhet och skicklighet hur lyckad en rensning blir.

Efter att rotkanalerna är ordentligt rensade och desinficerade fyller tandläkaren roten med ett rotfyllningsmedel. Vanligtvis används guttaperka, som är en sorts gummi. När rotkanalerna är fyllda förseglas tanden som vid en vanlig lagning. Hur lyckad en rotfyllning blir beror på hur mycket bakterier som lyckats avlägsnas innan fyllningen gjordes. Att helt rensas en tand från bakterier är inte möjligt, så det gäller att de bakterier som blir kvar begravs av rotfyllningen och inte längre kan orsaka någon skada.

Kan man alltid utföra en akut rotfyllning?

Det finns tillfällen då tandläkaren bedömer att det blir för svårt att utföra en akut rotfyllning. Det kan bero på att rotkanalsystemet är alltför komplicerat eller att tanden sitter illa till. Det kan också bero på att tandläkaren är osäker på om tillräckligt många bakterier har kunnat avlägsnas.

Om tandläkaren bedömer att det inte går att utföra en akut rotfyllning direkt, kan hon eller han fylla den med ett bakteriedödande medel och ett provisoriskt rotfyllningsmaterial. Patienten slipper då smärta i tanden under vänteperioden.

Vi hjälper dig

Har du svåra smärtor i en tand ska du kontakta oss så fort som möjligt så att du kan få en akuttid. Vi utgår alltid från att det är möjligt att göra en akut rotfyllning direkt, eftersom det är det bästa för att så mycket av tanden som möjligt ska kunna räddas. Chansen att en rotfyllning ska lyckas är större ju fortare den utförs.

Välkommen att kontakta oss så ordnar vi en tid så snart som möjligt!
20 Jul 2020