Ambulans för akuta tandbesvär?

Har du stark smärta i en tand och inte vet vart du ska vända dig så kan ett samtal till 112 kännas lockande. Det du behöver är dock en akut tandläkare.

Vem får åka ambulans?

Många som blir sjuka eller får ont någonstans känner ett behov av att åka ambulans. Det är dock inte vem som helst som får åka ambulans till sjukhus, utan det ska till ett akut eller livshotande tillstånd, där patientens liv riskeras. Den som har svårt att röra sig och är ensam får också i regel en ambulans.

ambulans

Det är operatören som tar emot nödsamtalet som gör bedömningen om man ska skicka ut en ambulans. Man måste också prioritera i vilken ordning ambulansen ska hämta upp personer, något som kan vara svårt om många blir svårt sjuka samtidigt, eftersom det bara finns ett begränsat antal ambulanser. Självklart går livshotande tillstånd alltid först.

Tandbesvär är aldrig livshotande

Den som får ont i en tand och ringer 112 för att få en ambulans kommer således inte att bli bönhörd. Tandvärk, hur jobbig och smärtsam den än må vara, är aldrig ett livshotande tillstånd, och inte heller brukar den påverka rörelseförmågan.

Med det sagt är det kanske förståeligt att SOS Alarm då och då får samtal från desperata människor som har stark smärta i en tand och inte lyckats ta reda på vart de ska vända sig, till exempel sent på natten eller på en helg. SOS-personalen kan dock inte göra någonting för den som har ont i en tand, förutom att hänvisa personen till en akut tandläkare.

Många onödiga samtal till 112

Ungefär en tredjedel av alla samtal som slås till 112 borde ha gått någon annanstans, enligt SOS Alarm. Det rör sig om människor som visserligen är sjuka men ändå utan problem kan ta sig till sjukhuset för egen maskin. Det rör sig också ibland om rena busringningar, och det består till viss del av personer med akuta tandbesvär.

Att så många ringer 112 för icke livshotande skador och sjukdomar är så klart ett problem, eftersom dessa samtal tar tid från de riktiga, akuta ärendena. Larmcentralerna försöker dock alltid bemanna för att ha kapacitet för en viss mängd felringningar, och även om det kan vara frustrerande för operatörerna så får de flesta ändå rätt hjälp i rätt tid.

Kontakta en akut tandläkare

Om du får stark smärta i en tand ska du alltid kontakta en akut tandläkare. Smärta i en tand är ett tecken på att något är fel och smärtan kommer inte att gå över av sig själv. Dock är tandvärk aldrig livshotande och du behöver inte ringa 112. Det finns en stor mängd akuta tandläkarmottagningar i Solna och Stockholm, bland annat Solna Dentals mottagningar i Huvudsta och Solna Centrum.

Akut tandvård ges för att du som patient ska bli av med smärtan, inte för att rädda liv. Därför kommer du aldrig att få åka ambulans till tandläkaren, men när du ringer en akut tandläkarmottagning så kommer du att få sympati, och hjälp att snabbt hitta en tid för att lindra dina besvär.

Trygga och kunniga akuttandläkare
17 Aug 2020