Bettskena kan hjälpa mot allvarliga problem med snarkning

Den som lider av svåra snarkningar med andningsuppehåll, så kallad sömnapné, kan bli hjälpt av en speciellt anpassad bettskena, även kallad snarkskena. Snarkskenan sätts i vid läggdags och hjälper sedan till att korrigera bettet medan man sover så att tungan hindras från att falla bakåt, vilket är vad som orsakar problemen med sömnapné.

”En korrekt utformad snarkskena drar fram underkäken en knapp centimeter och hindrar tungan från att falla bakåt och täppa till luftvägarna”

Det går att köpa snarkskenor och andra typer av bettskenor i butik och på nätet, men för att du ska få ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att du kommer in till oss och får hjälp att ta fram en anpassad skena, specialgjuten efter din gom. En korrekt utformad snarkskena drar fram underkäken en knapp centimeter och hindrar tungan från att falla bakåt och täppa till luftvägarna.

bettskena mot snarkning

Det är när luftvägarna täpps till som de korta andningsuppehållen uppkommer. Samtidigt som den hjälper mot sömnapné är en snarkskena även effektiv mot tandgnissling, vilket är mycket bra för dina tänder.

Du behöver en remiss

För att du ska kunna komma till oss och få hjälp med att utforma en snarkskena, behöver du först en remiss från din läkare. Om läkaren konstaterar att du antagligen lider av sömnapné blir du remitterad till en specialisttandläkare. På Solna Dental har vi stor erfarenhet av hjälpa patienter med specialutformade bettskenor och vi hjälper dig gärna.

Ta hand om din snarkskena

En snarkskena bör kontrolleras av en tandläkare med jämna mellanrum och det är viktigt att du sköter om den noga. Skenan ska rengöras försiktigt morgon och kväll och den ska förvaras i asken den kom i, samt vara konstant fuktig så den inte torkar ut. Om skenans passform skulle förändras är det viktigt att du så snart som möjligt lämnar in den till oss så att vi kan justera den.

Tandgnissling kan skada dina tänder

En snarkskena hjälper även mot tandgnissling. Att gnissla tänder orsakar inte bara huvudvärk och spända käkar, det är även mycket dåligt för tandemaljen att ständigt utsättas för påfrestningar. Det är mycket lätt att drabbas av sprickor i tänderna och skador på tandemaljen, något som i längden kan leda till karies. Därför kan det hända att vi rekommenderar dig en bettskena om vi upptäcker att du har förslitningsskador på tändernas tuggytor.

Ta hjälp av en specialist

Låt oss hjälpa dig att ta fram en snarkskena som hjälper dig mot både sömnapné och tandgnissling. Du kommer att sova bättre på nätterna och vakna utvilad och utan huvudvärk. En snarkskena kan användas under en begränsad tid, eller under flera år, beroende på problemens omfattning. Du ska alltid ta hjälp av en specialist innan du bestämmer dig för att pröva på snarkskena.

 

Välkommen att kontakta oss så ordnar vi en tid så snart som möjligt!
2 May 2018