Brist på tandläkare i hela landet

Det råder tandläkarbrist på många håll i landet, framför allt utanför storstadsområdena. Mottagningar på mindre orter har stora svårigheter att hitta personal. Ofta får man försöka få tag i tandläkare från andra länder, som till exempel i Gällivare dit man lyckats locka tandläkare från Portugal. Mycket tyder tyvärr på att svårigheterna med att locka nyutbildade tandläkare och tandhygienister att söka sig utanför storstäderna kommer att fortsätta.

”På nittiotalet gjordes begränsningar av antalet utbildningsplatser för tandläkare, vilket vi nu ser konsekvenserna av. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många yngre tandläkare att tillgå”

Anledningen till att det nu blivit så stor tandläkarbrist har flera orsaker. Dels är efterfrågan större, dels befinner sig nu många praktiserande tandläkare i pensionsåldern, vilket också betyder att problemet antagligen bara kommer at växa. På nittiotalet gjordes begränsningar av antalet utbildningsplatser för tandläkare, vilket vi nu ser konsekvenserna av. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många yngre tandläkare att tillgå.

Kan bli ett långvarigt problem

Att många yngre söker sig till storstäderna för att jobba gör också att problemen blir störst utanför dessa områden. Och problemen kommer att kvarstå på lång sikt, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Först 2035 kommer vi med dagens utbildningsantal och beräknat på hur många som söker sig till yrket att uppnå balans mellan tillgång och efterfrågan.

Större problem hos Folktandvården

Även i Stockholm märker man av tandläkarbristen. Tydligast är det hos Folktandvården, som också har de längsta köerna. Det beror såklart på att flest människor fortfarande söker sig till Folktandvården av gammal vana, men också på att de har svårt att locka till sig tillräckligt många duktiga tandläkare. Hos de privata mottagningarna, som här på Solna Dental, är köerna betydligt kortare.

Svårt att locka nyutexaminerade till glesbygden

Men tandläkarbristen är framför allt ett glesbygdsproblem, och något som tyvärr bidrar till den onda cirkeln av avfolkning och avveckling i stora delar av landet. Vem vill bo på en plats där det inte finns tandläkare, eller sjuksköterskor, eller barnmorskor? Allt fler flyttar, vilket gör platsen oattraktiv att jobba på. Inga tandläkarstudenter ville söka sig till Gällivare, så de bjöd in portugiser, men hur länge vill de stanna?

En ljus framtid?

Förhoppningsvis kan bristen på tandläkare ändå göra att fler unga söker sig till tandläkaryrket, eftersom jobbmöjligheterna får anses mycket goda för den som lyckas med utbildningen. Och med tiden kommer tandläkarbristen att kunna åtgärdas. Konkurrensen ökar i städerna, vilket får utbildade tandläkare och tandhygienister att söka sig till glesbygden och de mindre orterna.

För dig som bor i Solna eller Stockholm går det fortfarande relativt snabbt att få en tandläkartid, framför allt hos privata mottagningar. På Solna Dental har vi som tur är inte haft några problem att locka till oss duktiga tandläkare och tandhygienister, såväl unga nyutexaminerade som erfarna veteraner. Hos oss behöver du inte vänta länga för att få en bra tid, var sig det gäller en rutinundersökning eller en akuttid. Låt oss hoppas att utvecklingen i resten av landet snart hänger med och att alla svenskar snart får tillgång till bra tandvård utan alltför långa väntetider.

 

Välkommen att kontakta oss så ordnar vi en tid så snart som möjligt!
24 Apr 2018