Samband mellan migrän och tandvärk

Finns det ett samband mellan migrän och tandvärk?

En del patienter menar att de fått migrän av svår tandvärk. Mellan den kliniska neurologiska sjukdomen migrän och tandvärk finns dock inget känt samband. Däremot kan svår tandvärk vid till exempel pulpit eller parodontit orsaka huvudvärk, som dock går över när tänderna fått behandling och tandvärken försvunnit.

”Vad som triggar igång ett migränanfall är olika från person till person, men det har ofta att göra med stress, ljud- och synintryck eller att man ätit något som man är känslig mot”

Migrän är en besvärlig åkomma som till stor del är ärftlig. Ungefär 60% av alla migränpatienter har en nära släkting som också har migrän. Halten av östrogen i kroppen spelar också in, vilket bland annat bevisas av att migrän är tre gånger vanligare bland kvinnor än hos män.

Svårt att se samband

Ett migränanfall startas av att blodkärlen runt hjärnan vidgar sig. Vad som triggar igång ett anfall är olika från person till person, men det har ofta att göra med stress, ljud- och synintryck eller att man ätit något som man är känslig mot. Ett anfall kan vara i flera dygn och under den tiden är den drabbade oförmögen att kommunicera med omvärlden och tvingas vanligen vara sängliggande i ett mörkt rum.

samband mellan migrän och tandvärk

Att värk i tänderna skulle trigga igång ett migränanfall får betraktas som osannolikt. Det ingår inte i de undersökningar som presenterats om orsaker och följder av migrän. Däremot är det kanske inte osannolikt att personer som lider av kronisk migrän får ett anfall medan de dessutom har tandvärk, något som förstås är särskilt plågsamt.

Att drabbas av svår tandvärk

Den som får hål i tänderna, karies, märker det inte till en början. Men ju närmare bakterierna kommer tandnerven, pulpan, desto mer börjar man känna av det. De första förnimmelserna av karies brukar märkas som ilningar i tänderna, och det är ett tecken på att bakterierna har trängt nästan in till pulpan. Om tandnerven blir infekterad övergår smärtan till en skarp och bultande värk som kan vara mycket obehaglig och svår att stå ut med. I det här läget bör man för länge sedan sökt sig till en akut tandläkare för att få hjälp. Ofta är en rotfyllning det bästa alternativet, något som kan göras direkt av en akut tandläkare.

En infektion kan ta sig ända ner i benvävnaden och orsaka skador och varbildning. Vid en infektion i överkäken är det inte heller omöjligt att patienten känner det som att han eller hon också har huvudvärk. Riktigt svår tandvärk har en tendens att kännas som att den sitter i ett mycket större område än där infektionen finns. För många patienter känns det säkert som att tandvärken sätter igång ett migränanfall. Termen migrän är dock missvisande i det här fallet, eftersom migrän är ett kroniskt tillstånd som inte orsakas av annan smärta i till exempel tänderna.

Andra orsaker till huvudvärk och tandvärk

Även parodontit, tandlossning, kan orsaka svår värk. Parodontit orsakas av att bakterier tar sig ner i fickan mellan tand och tandkött, där det blir en inflammation som gör att tandköttet försvagas. Vid långt gången parodontit förstörs tandens fäste så att tanden lossnar eller måste tas ut. Värken vid parodontit är mer lågintensiv än vid karies och pulpit, men kan säkert för vissa patienter orsaka huvudvärk.

En tredje orsak till att man får både huvudvärk och tandvärk kan vara tandgnissling. Den som gnisslar tänderna på natten. Detta kan i längden leda till skador på tänderna, samt även huvudvärk eftersom käkarna pressas ihop så intensivt. Tandgnissling kan behandlas med bettskena. Även behandling med botox kan vara effektivt mot tandgnissling, eftersom det hindrar ofrivilliga muskelsammandragningar.

Välkommen att kontakta oss idag!
24 Mar 2021