Tillfällig krona vid skadad tand

Om en tand skadats så måste man så fort som möjligt besöka en tandläkare för att få denna lagad. Detta oavsett om skadan i fråga kommer som en följd av försummelse - undermålig tandborstning och skötsel, dålig kosthållning och så vidare - eller som en följd av en olycka. I vissa fall så är en krona lösningen på problemet.

Har du exempelvis slagit av en del av tand så brukar en tandkrona vara det bästa alternativet. En krona kan liknas vid en hätta som placeras över den befintliga tanden och som därefter slipas till för att se så naturligt ut - både till färg, form och storlek - som övriga tänder. Det tar ofta några veckor innan kronan är färdig. Under tiden som den ordinarie kronan tillverkas så kommer du att få en tillfällig krona över den tand som är skadad.

En tillfällig tandkrona även vid en rotfyllning

Det vanliga är att en krona används vid tandskador - exempelvis där en del av tanden gått sönder. Den tillfälliga kronan kommer då väl till pass under tillverkningsprocessen. Även vid en annan typ av behandling så brukar en tillfällig krona användas.

Det är inte ovanligt att en rotfyllning tas i etapper. Dels så kan den vara svårt sett till flera tänder - tandpulpor - är berörda och att det blir för jobbigt för patienten att ta allt på en gång. Dels så kan en rotfyllning innebära att det bakteriedödande medlet som används i rotkanalerna måste verka - det kan här handla om veckor - och där man då som patient får en tillfällig krona under tiden medlet arbetar. En rotfyllning, ska tilläggas, utförs ofta då en tandpulpa blivit infekterad, inflammerad eller där tanden utsatts för ett hårdare typ av slag.

Tandimplantat används om tanden lossnat

Om en tand slagits ut och inte går att rädda med exempelvis en rotfyllning och en tandkrona så brukar ett tandimplantat vara lösningen. Detta innebär att man borrar fast titanskruvar i käkbenet och därefter fäster kronor i dessa.

Att det är bästa alternativet (som även fungera vid tandlossning) beror på att ett tandimplantat har bäst möjlighet att bli så likt originalet som möjligt. Både till utseende och funktion. Titan brukar nämligen välkomnas av kroppen och det gör att man har goda möjligheter att se tandimplantatet som en permanent lösning i framtiden.

Även här använder man en tillfälligt krona. Det tar tid att tillverka den riktiga tandkronan då man tar hänsyn både till färgnyanser, formen på övriga tänder och naturligtvis även storleken. Under tillverkningsprocessen så skruvas en - eller flera - tillfällig krona fast.

Välkommen att kontakta oss så ordnar vi en tid så snart som möjligt!
28 May 2018