Visdomständer | Besök en akuttandläkare om du har ont

Visdomständerna är på sätt och vis munnens problembarn. Många undrar varför vi över huvud taget har dem, och det är faktiskt en legitim fråga. För länge sedan, då vi människor åt grövre kost, behövde vi visdomständerna för att kunna krossa och tugga maten. Våra käkar var också större, vilket gjorde att visdomständerna hade gott om plats att tränga upp när det vara dags att börja tugga ordentligt. Men i takt med att våra kostvanor ändrats har också våra käkar krympt, och problemet med visdomständerna är att de inte anpassat sig. Det blir helt enkelt väldigt trångt i munnen på de flesta när visdomständerna ska bryta fram.

”En visdomstand som är mycket stor eller som växer snett kommer med största sannolikhet att skapa problem. Ändå är det mycket ovanligt att man drar ut visdomständer som inte kommit upp än”

Hur och när visdomständerna kommer upp är individuellt, men för de flesta sker det i 25-årsåldern. Redan i tonåren kan dock en tandläkare se med hjälp av röntgen hur anlagen för visdomständer ser ut, och också i många fall om man kan räkna med att de kommer att komma upp på ett bra, eller mindre bra, sätt. En visdomstand som är mycket stor eller som växer snett kommer med största sannolikhet att skapa problem. Ändå är det mycket ovanligt att man drar ut visdomständer som inte kommit upp än. Det kan hända att de stannar i tandköttet och inte orsakar några problem, och att operera bort en tand som inte vuxit upp är ett dyrt och smärtsamt ingrepp.

Relativt enkelt att dra ut en visdomstand

Om en tand kommer upp och orsakar besvär är det inte ett särskilt komplicerat ingrepp att ta bort den. Oftast räcker det med tång. I mer komplicerade fall kan tanden behöva opereras bort, men även det ingreppet är relativt litet. Det gör alltid ont efteråt när man tagit bort en visdomstand, men om du sköter tandhygienen bra så går smärtan över på några dagar.

Alltid tandläkare vid smärta

Får du ont i en visdomstand som är på väg upp, eller i någon närliggande tand, ska du alltid besöka en tandläkare. Förhoppningsvis är allt som det ska. Att få en visdomstand gör alltid ont, men växer den bara rakt upp och har tillräckligt med plats behöver man inte göra någonting åt visdomstanden, utan du kan bara lugnt räkna med att ha litet extra tuggkraft inom kort.

Däremot kan det hända att tanden växer snett, eller att tanden är för stor för att den ska kunna få plats. I så fall gör tandläkaren en bedömning om det är själva visdomstanden eller tanden intill som bör tas bort. En intilliggande tand kan bli skadad om visdomstanden växer mot den, och då är det så klart bättre att ta bort den skadade tanden.

Akut tandläkare om du blir svullen i halsen

En viss smärta och svullnad är normalt när man får en visdomstand, men om du får feber och om svullnaden börjar gå ner i halsen ska du omedelbart kontakta en akut tandläkare. Finns ingen akut tandläkare tillgänglig ska du i stället vända dig till en vårdcentral eller en akutmottagning på ett sjukhus. Svullnad i halsen måste omedelbart åtgärdas. Kommer du till oss akut kan vi hjälpa dig genom att dra ut visdomstanden och lindra svullnaden.

Kontakta alltid tandläkare vid smärta

Det är inte alltid man får alla sina visdomständer, men de flesta får åtminstone en eller två. I bästa fall gör de ont när de kommer upp, men orsakar sedan inga fler problem. Du bör dock alltid uppsöka en tandläkare när du känner smärta i en visdomstand eller i närliggande områden.

Välkommen att kontakta oss idag!
12 Mar 2019