Hur fungerar digital röntgen?

Hur fungerar digital röntgen? Digital röntgen håller på att förvandlas till det självklara valet för tandläkarmottagningar i Sverige. Genom den intraorala röntgen kan en tandläkare ställa diagnoser och sätta in rätt behandling. Men digital röntgen så blir felprocenten lägre och behandlingarna säkrare.

Grundprincipen med röntgen är att en tandläkare ges en möjlighet att upptäcka problem, skador och exempelvis kariesangrepp som inte kan ses med blotta ögat. Har en patient exempelvis hål under en fyllning eller mellan två tänder så kan tandläkaren eller tandhygienisten lokalisera detta genom röntgen - något som annars hade varit svårt att upptäcka. Även exempelvis käkbenet kontrolleras och där sjukliga förändringar snabbt både kan upptäckas och behandlas.

Digital röntgen har två stora fördelar jämfört med traditionell röntgen. Den ena är att patienten utsätts för mindre strålning och att det därigenom också blir mindre risker för patienten i fråga.

Den andra fördelen ligger i att tandläkaren på ett tydligare sätt kan se vilken eventuell problematik som finns och där inga skador riskerar att hamna mellan stolarna. Detta sker även direkt på en bildskärm och det i sin tur leder till ännu en fördel i att tandläkaren kan kommunicera med patienten och pedagogiskt kan förklara vad som är fel - och vad som behöver göras. Det skapar trygghet och betydligt färre missförstånd.

Så fungerar en digital tandröntgen

Digital röntgen fungerar som så att du som patient först får en nackkrage fäst runt din nacke. Den skyddar mot strålningen. Vissa mittagningar använder sig av en speciell skärm som patienten får hålla i, men det sker då av samma syfte: att skydda mot strålning.

Steg nummer två är att en sensor stoppas in i munnen. Den är kopplad till en dator och det är sensorn i fråga som reagerar på de strålar som kommer från röntgenapparaten. I nästa steg så riktar tandläkaren röntgenapparaten mot det område i munnen som ska röntgas och där röntgenstrålarna åker in och träffar sensorn i munnen varpå en bild direkt sedan visas på bildskärmen.

Så fungerar digital röntgen. Många frågar om det gör ont eller om det finns någonting att tänka på övrigt. Det gör absolut inte ont att bli röntgad hos en tandläkare och det tar heller inte lång tid - någon minut är vanligt. Givet naturligvis hur många bilder som måste tas samt om tandläkaren vill röntga flera områden i munnen.

Det som däremot bör påpekas är att sensorn som stoppas in i munnen kan skava lite. Personer med en mindre mun kan uppleva att detta skavande gör lite ont och vissa upplever även en känsla av kväljning. Det senare kan motarbetas genom att tandläkaren är mer försiktig och varsam då sensorn placeras in och då i synnerhet när det handlar om områden längre bak i munnen - exempelvis vid röntgen av visdomständer. Där är kommunikation mellan tandläkare och patient en nyckelfråga.


Andra artiklar inom samma område

Avdomnad tunga – kan vara varningstecken

Akut rotfyllning | Akut tandvård

Ilningar i tänderna | Så här ska du göra för att bota

Trygga och kunniga akuttandläkare
10 May 2021