Nedsatt smaksinne efter tandläkarbesök

Om ditt smaksinne känns nedsatt efter ett tandläkarbesök kan det ha uppstått en nervskada. Läs om vad du kan göra åt problemet här.

Har du fått nedsatt smaksinne efter ett tandläkarbesök?

Det händer att man efter ett tandläkarbesök som inbegriper ett bedövningsmoment upplever att man inte får tillbaka känseln i munnen helt, trots att bedövningen har släppt.
Eftersom tungan är det organ som förmedlar smak påverkar bedövning av tungan ditt smaksinne. Oftast påverkas tungan främst vid bedövning av nedre käken.

Smärtlindring hos tandläkaren

Vid ett tandläkarbesök kan du få lokalbedövning eller annan smärtlindring inför vissa behandlingar. Olika människor upplever smärta olika, och man kan få hjälp med smärtlindring vid allt från bortskrapning av tandsten till kirurgiska ingrepp i munnen.

Så går bedövningen till

När du får lokalbedövning sprutas ett bedövningsmedel in i det område som behöver bedövas. Man använder en spruta med tunn nål, och du kan få en bedövande salva vid sticket. Bedövningsmedlet sprutas in långsamt och ibland används en datoriserad spruta med ännu tunnare nål och lägre tryck, allt för att minska eventuellt obehag. Bedövningen sitter sedan i några timmar, så oftast har du lämnat tandläkarmottagningen när du börjar få känseln tillbaka.

Om känseln inte kommer tillbaka

Om du efter ett tandläkarbesök upplever att känseln i munnen inte har kommit tillbaka efter några timmar kan något ha gått fel vid din behandling. Det kan ha olika orsaker, men relativt vanligt är att något sker vid utdragning av en eller flera visdomständer. Dessa tänder sitter så pass långt bak i munnen att de kan vara svåra att komma åt, ibland har de inte växt fram helt, och ibland måste de delas för att de ska gå att dra ut. Då det finns nerver som ligger väldigt nära tanden kan de komma till skada vid ingreppet, och det händer även att bedövningsnålen kommer åt på ett olyckligt ställe.

Vad kan du göra?

Nervskador läker ofta av sig själva, men i ovanliga fall kan de bli bestående. Kontakta din tandläkarmottagning och berätta om dina besvär. Att bli ersatt för en vårdskada är möjligt, men för att patientförsäkringen ska gälla måste symtomen kvarstå i två år från tillfället då skadan uppstod. Försäkringen ersätter dig för skador som med övervägande sannolikhet har uppstått på grund av:

  • Undersökning
  • Vård/behandling
  • Fel på utrustning eller medicinteknisk produkt
  • Felaktig diagnosticering
  • Infektion
  • Olycka
  • Felaktigt hanterade läkemedel


Nedsatt smaksinne kan ha andra orsaker

Att förlora känsel i munnen eller tappa lukt- och smaksinnet kan upplevas som både fysiskt och psykiskt påfrestande. Tyvärr är det inte mycket man själv kan göra åt saken, utom att vänta. Om det enbart är ditt smaksinne som har förändrats kan det ha andra orsaker än tandläkarbesöket. Förkylning, överanvändning av nässpray, allergier och låg salivproduktion är några av dem. Smakbortfall är även ett mycket vanligt symtom vid Covid-19. Om du känner dig orolig kan du alltid kontakta din tandläkarmottagning eller annan aktuell vårdinstans och rådgöra med dem kring problemen du upplever.


Liknande artiklar

Blödande tandkött - Orsaker och åtgärder

Tugga tuggummi | Så påverkas dina tänder

Så blir du av med dålig andedräkt

Trygga och kunniga akuttandläkare
18 Oct 2020