Prisskillnader mellan privata tandläkare och Folktandvården

Med fri prissättning kan tandläkarna erbjuda olika priser för exakt samma behandlingar. Finns det generella prisskillnader mellan privata tandläkare och folktandvården?

Är det billigare att gå till folktandvården istället för en privat tandläkare – eller tvärtom? Det går inte att svara på det generellt då Sverige har fri prissättning. Däremot kan referenspriset användas som en riktlinje för att inte betala ett överpris för vården.

Fri prissättning – Stor skillnad

I Sverige är det fri prissättning på tandvård. Det är därmed upp till varje tandläkare att sätta priserna. Därmed innebär det även att det kan finnas mycket stora prisskillnader.

Exempel:

P4 Gävleborg genomförde en prisundersökning 2016 och kontrollerade då priserna hos 54 privata kliniker samt priset hos folktandvården. Det skiljde då 45 % mellan den dyraste privata tandläkaren i Gävle och den billigaste.

Ungefär hälften av de undersökta klinikerna tog ut ett pris över gällande referenspris medan de 19 landstingsägda klinikerna (Folktandvården) höll sig på denna prisnivå. Detta i likhet med ett flertal privata aktörer.

Men det var även hos de privata aktörerna som de allra lägsta priserna hittades. Denna undersökning visade därmed att:

  • Högst pris hittades hos privat tandläkare

  • Lägst pris hittades hos privat tandläkare

  • Folktandvården följde alltid referenspriset

Detta betyder däremot inte att alla kliniker inom folktandvården alltid följer riktpriserna. Undersökningen ovan gällde enbart Gävle för ett par av de vanligaste åtgärderna. Exempel kan tas från Stockholm och priser från 2020 för att påvisa att folktandvården även har avvikande priser mot referens. Följande priser är från mars 2020, taget från folktandvården i Stockholm.

Undersökning: Pris 865 kr – Ref.pris 865 kr.

Omfattande undersökning: Pris 1650 kr – Ref.pris 1070 kr

Omfattande undersökning vid implantatbehandling där guideskena används, utförd av läkare – 3620 kr, Ref.pris 1070 kr.

Därmed innebär det att:

  • Folktandvården följer inte alltid referenspriset

Kostnadsförslag efter undersökning

Det går alltså att spara pengar på att jämföra priserna hos folktandvården och flera privata tandläkare. Detta åtminstone när det kommer till enklare undersökningar eller lagningar. Är det däremot mer avancerade ingrepp kommer tandläkaren först behöva genomföra en undersökning innan ett prisförslag kan ges. En undersökning som även den kostar ett par hundra kronor.

Är det behandlingar som sträcker sig över flera behandlingstillfällen kan det vara svårt för tandläkaren att ge ett exakt pris. I detta fall räcker det med att ett ”ungefärligt pris” anges. Det brukar ske genom att tandläkaren anger ett lägsta och ett högsta pris för att på så vis rama in kostnaden.

Ska synas tydligt

Priserna för de olika behandlingarna ska framgå tydligt och dessa ska finnas tillgängliga i väntrummet. Många publicerar dem även online vilket innebär att prisjämförelse snabbt kan ske av de tandläkare som finns inom en viss region.

Lättare att jämföra med referenslistan

Referenslistan är framtagen av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det är däremot inte en lista som tandläkarna måste följa utan den fria prissättningen kvarstår fortfarande. Istället är listan till för att göra det lättare för konsumenter att se om priset som de blir erbjudna hos en tandläkare är rimlig. Är det mycket högre än referenspriset bör priset i alla fall ifrågasättas.
Listan uppdateras årligen och består egentligen av två listor. Den ena är för allmän tandvård medan den andra är för specialisttandvård. Skillnader i pris förekommer även för tandvård som gäller pensionärer och patienter i arbetsför ålder.

Liknande artiklar

Akut rotfyllning

Bäst i Solna

Orsaker och åtgärder - akut tandvård

Akut tandvärk - produkterna som lindrar smärtan

 

Trygga och kunniga akuttandläkare
6 Apr 2020